پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای

پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای

توضیحات:
فایل پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای ، در حجم 69 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
تاریخچه بیمه را میتوان به دوره مدون و غیر مدون تقسیم بندی کرد:
دوره غیر مدون حاکی از موارد زیر بود:

قومی به نام چپین به اصل تقسیم خطر اعتقاد داشتند و برای حمل کا لا ها به جای یک شناور از چند شناور استفاده می کردند

هامورابی پادشاه بابل به اصل مشارکت گروهی معتقد بودو خسارت وارده به بازرگانان را در اطراف شهر بابل جبران میکرد 

قومی به نام کارتاژها ،معتقد بودند که خسارت وارده بر کشتی ویا محموله ای که ناخدا به ناچار برای نجات جان افراد و یا سایر کا لا ها به در یا می انداخت باید توسط صاحب کشتی یا تجاری که کالا ی آنان سالم به مقصد رسیده جبران گردد.
دوره مدون حاکی از موارد زیر بود:

اختلاف نظر بین پژوهشگران در مو رد محل پیدایش بیمه

اولین بیمه ،بیمه کشتیرانی بود که در سال 1347 در شهر ژن ایتالیا بوجود آمد

اولین مقررات بیمه ای در سال 1426-1484 توسط قضات بارسلون وضع شد .
و…

فهرست مطالب:
تاریخچه ومحل پیدایش
تعاریف و اصطلاحات بیمه ای
انواع بیمه ها
حسابداری درآمدها وهزینه های بیمه ای
تاریخچه ومحل پیدایش
تاریخچه بیمه در جهان
تاریخچه بیمه در ایران
جایگاه بیمه بعداز انقلاب اسلامی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 69 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری در قالب ppt ودارای 27 …