پاورپوینت جهاد و فتوحات در اسلام

پاورپوینت جهاد و فتوحات در اسلام

توضیحات:
فایل پاورپوینت جهاد وفتوحات در اسلام ، در حجم 53 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
تعریف جهاد از لحاظ لغوی:
جهاد از ریشه ج ه د می آید که در اصل به معنای مشقت است ولی که به دوصورت استعمال شده است:
1- جَهد(بفتح جیم) که دومعنا دارد:أ- چیزی که مانند بیماری انسان را به زحمت ومشقت بیندازد. ب- رسیدن به هدفی که انسان برای آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.
2- جُهد(بضم جیم)نیز دومعنا دارد:أ- آذوقه اندکی که آدم بینوا بزحمت با آن زندگی را سپری می کند.ب- توان وطاقت

تعریف جهاد از نگاه شرعی:
هرگونه تلاش ومشقت برای إعلاء کلمة الله، وباز کردن راه دعوت جهت نشر دین، و دفع تجاوز ظالمین، ودفاع از مظلومین را جهاد گویند.

تقسیمات جهاد:
جهاد را می توان از زوایای مختلف تقسیم بندی کرد:
با نگاه بطرف مقابل، جهاد به چهار قسم تقسیم می شود:

جهاد با نفس 
جهاد با شیطان 
جهاد با کفار 
جهاد با منافقین
و…

فهرست مطالب:
تعریف جهاد
تقسیمات جهاد
جهاد با نفس 
جهاد با شیطان 
جهاد با کفار 
جهاد با منافقین
آیا در قرآن جهاد وقتال به یک معناست؟
حالات مشروعیت جهاد قتالی
علت جهاد قتالی
دلایل جمهور از قرآن
دلایل ابن حزم وقول اظهر شافعی از قرآن
مناقشه و ترجیح
معنای حرابة
مفهوم جهاد طلب یا جهاد ابتدایی
گزینه های سه گانه: اسلام ، جزیه یا جنگ
نگاهی به غزوات رسول الله
روند فتوحات در زمان خلفاء راشدین
نقشه فتوحات در زمان پیامبر و خلفاء راشدین
علت حمله مسلمانان به ایران و روم چه بود؟
اسباب فتح روم
اسباب فتح ایران
ایران در زمان ساسانیان
و…

این فایل با فرمت پاورپوینت در 53 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه ادبیات

قالب پاورپوینت پایان نامه ادبیات قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …