پاورپوینت تم 8 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 8 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 8 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت :  مفاهیم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ جهت قبله؛ حالات سجده؛ رکوع؛ قیام؛قنوت. مهار تها: شمارش تعداد سجد هها، رکو عها، قیام ها وقنوت ها به کمک چوب خط. نگر شها:١ صحت تحلیل ما از آزمایش و نتایج آن باید دوباره موردآزمایش قرار داده شود.٢ دانش آموز می تواند به کمک ریاضیات مسائل روزمره را بهتر تشخیص دهد و بشناسد. تأثیرات بر ساختارشناختی:١ راست گویی. ٢ تنفر از دروغ. ٣ تقوی. ٤ دوری از گناه. ٥ نمادسازی (جهت قبله). تم شناختی:نماز و عبادت: در مورد آثار نماز و عبادت و اینکه نماز، نمازگزار را از بدی ها حفظ می کند، نکاتی را که می دانید به دانش آموزان توضیح دهید. ارتباط با صفحات بخش:١ تعداد رکعت ها، قیام ها، سجده ها، قنوت ها و رکوع ها را در یک نماز دو رکعتی با چوب خط بشمارید.٢ در رکعت اول موارد بالا را با چوب خط بشمارید.٣ در رکعت دوم موارد بالا را با چوب خط بشمارید.٤ برای نمایش دادن جهت قبله روش های مختلفی را به کمک دانش آموزان ابداع کنید.٥ کدام یک از قیا م، سجده، قنوت و رکوع در یک نم …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …