پاورپوینت تم 6 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 6 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 6 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : بازی با دوستان مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، پشت؛ اول الی پنجم. مهارت ها: بازی با چينه ها؛ الگوسازی؛ پازل های دوبعدی و سه بعدی کاردستی. نگرش ها:١ رياضيات را بايد از طبيعت و جهان اطرافمان بياموزيم.٢ زبان اعداد در طبيعت وجود دارد و انسان آن را ازطبيعت آموخته است. تأثيرات بر ساختارشناختی:١ تفکر هندسی و کار با اشکال هندسی. ٢ مدلسازی. ٣ تربيت ديگران با رفتار صحيح.٤ شناخت دوستان. ٥ تأثير بر رفتار. تم شناختی:دوست: در مورد آداب دوست يابی، نگهداری دوستان، تربيت دوستان و کمک به دوستان، نکاتی را که به ذهنتان می رسد با دانش آموزان در ميان بگذاريد. ارتباط با صفحات بخش:١ برای لوحه يک داستان بسازيد. ٢ عددهای کمتر از ۵ مهره را روی دو چينه پايين صفحه بگذاريد، سپس تعداد آنها را با انگشتان دو دست نشان دهيد.انگشتان دو دست را به يک دست منتقل کنيد. همين کار را با مهره ها انجام بدهيد و همه را روی يک چينه منتقل کنيد.٣ چند مهره را روی دو چينه پايين صفحه بگذاريد و با دو دست نشان بدهيد سپس از دستی …

حتما ببینید

پاورپوینت کاربرد انرژی هسته ای و تأثیرات مواد رادیواکتیو برجانداران

پاورپوینت کاربرد انرژی هسته ای و تأثیرات مواد رادیواکتیو برجانداران   پاورپوینت کاربرد انرژی هسته …