پاورپوینت تم 4 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 4 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 4 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : رفتن به مهمانی مفاهيم: وسط، بين، کنار؛ چپ، راست؛ اول الی پنجم، رديف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت. مهارت ها: مهارت های استقبال از مهمان ها؛ پذيرايی از مهمان ها؛ شام خوردن در مقابل مهمان؛ بدرقه مهمان ها. نگرش ها:١ مردم معمولاً در مورد چيزهای اطرافشان با مشاهده دقيق، ياد می گيرند.٢ توصيف با دقت چيزها در علم بسيار مهم است، چون به مردم کمک می کند شاهداتشان را مقايسه کنند. تأثيرات بر ساختارشناختی:١ اخلاق فرزند در برابر پدر و مادر.٢ اخلاق در برابر مهمان.٣ رفتار تربيتی با کوچکترها، همسالان و بزرگترها. تم شناختی:مهمان و ارتباطات مهم: در مورد آداب مهمانی رفتن وپذيرايی از مهمان و آداب رفتار با همسالان، کوچکترها و بزرگترها برای دانش آموزان توضيح دهيد. ارتباط با صفحات بخش:١ روی رديف صندلی ها از چپ يا راست آدرس دهيد.٢ به دسته های پنج تايی صندلی ها توجه دانش آموز را جلب کنيد.٣ به تناظر صندلی ها و مبل ها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.٤ به تناظر صندلی های ميز و بشقاب های روی ميز با قاشق ها و چنگال ها توجه کنيد …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …