پاورپوینت تم 25 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 25 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 25 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : آينه مفاهيم: تقارن آينه ای؛ چپ و راست در آينه؛ بالا وپايين در آينه. مهارت ها: دست و رو شستن؛ با حوله صورت ها ودست ها را خشک کردن؛ مسواک زدن؛ حمام کردن. نگرش ها:١ از تقارن در حل مسائل زندگی روزمره کمک می گيريم.٢ چپ و راست ما در آينه جابه جا می شود اما بالا و پايين جابه جا نمی شود. تأثيرات شناختی:١ مؤمن آينه مؤمن است.٢ قلبی که تزکيه می شود، مانند آينه ای حقيقت را نشان می دهد.٣ دل، مانند آينه ای است که بايد آن را تميز نگه داريم. تم شناختیدل: در مورد تشابه باورهای دينی ما به موقعيت های زندگی روزمره مثال هايی که می شناسيد به دانش آموزان گوشزد کنيد. ارتباط با صفحات بخش:١ از ۱ تا ۱۰۰ را به ترتيب روی جدول بنويسيد. برای پاسخ به ساير سؤالات، جدول را در دفتر خود رسم کنيد.٢ با شمارش ۲ تا ۲تايی الی ۹ تا ۹ تايی هر کدام را با رنگ های مختلف روی خانه های جدول علامت بزنيد و الگوهای به دست آمده را بررسی کنيد.٣ الگوهای مربوط به شمارش ۲ تا ۲ تا، ۴ تا ۴ تا، ۶ تا ۶ تا و ۸ تا ۸ تا چه ارتباطی دارند؟٤ الگوهای شمارش …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …