پاورپوینت تم 24 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 24 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 24 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : فرش مفاهيم: تقارن های افقی و عمودی؛ الگويابی درحاشيه فرش ها؛ الگوهای هندسی در طراحی فرش مهارت ها: کشف الگوهای هندسی به کار رفته درطراحی فرش ها؛ طراحی کردن يک فرش توسط دانش آموز نگرش ها:١ گاهی کاری با زحمت زيادی انجام می گيرد ولی راحتی بعد از انجام آن کار باعث می شود آن سختی را بپذيريم.٢ در هر چيزی که ساخته دست بشر است بايد زيبايی وسادگی را در دستور کار قرار داد. تأثيرات شناختی:١ حرکت از جزء به کل در الگوسازی تصوير ٢ طراحی الگوهای هندسی ٣ حرکت اشکال هندسی و تبديل آنها به يکديگر تم شناختی: فرهنگ: در مورد ارتباط فرهنگ اسلامی ايرانی بافرش و ساير صنايع دستی ايران نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان گوشزد کنيد. ارتباط با صفحات بخش:١ تعداد گل های شبيه به هم در فرش را باکمک تقارن بشماريد. قسمتی که مشخص نيست را هم در محاسبه وارد کنيد.٢ با کمک شابلون روی فرش الگويی رنگی و متقارن رسم کنيد.٣ برای اين تصوير يک داستان بسازيد.٤ با کمک تصوير چند مسئله جمع وتفريق بسازيد.٥ اگر برای بافتن نصف فرش ۲۰ …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …