پاورپوینت تم 23 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 23 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 23 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : شب هنگام خواب مفاهيم: ترتيب زمانی کارها، بازنگری کارهايی که درطول روز انجام داده ايم. مهارت ها: پوشيدن لباس خواب، بوسيدن پدر و مادر،مسواک زدن، محاسبه اعمال، دعا کردن قبل از خواب نگرش ها:۱ بعد از حل هر مسئله صحت پاسخ خود را مرورمی کنيم.۲ به نکاتی که از هر مسئله ياد گرفته ايم، توجه می کنيم.۳ مسائل روزمره اطراف خود را به زبان رياضی ترجمه می کنيم. تأثيرات شناختی:۱ فرهنگ نوشتن برای فراموش نکردن ۲ شهود حق در برابر باطل۳ حسابرسی نفس تم شناختی:محاسبۀ اعمال: در مورد اينکه هر شب قبل از خواب اعمال خود را محاسبه کنيم، نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکردهيد. از آنها بخواهيد کارهای خوبی را که در يک روز انجام داده اند بنويسند و به معلم تحويل دهند. ارتباط با صفحات بخش:۱ برای تعداد افرادی که در تصوير ديده می شوند يک جمع چندتايی نويسيد.۲ برای تعداد مربع هايی که روی پتوی دانش آموز در حال خوابيدن ديده می شود، يک جمع چندتايی بنويسيد.۳ کارهای خوبی را که در روز گذشته انجام داده ايد، مرور کنيد.۴ کارهای خوبی …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …