پاورپوینت تم 22 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 22 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 22 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : کاشی کاری های مساجد مفاهيم: چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتاچندتا، اول تا بيستم مهارت ها: الگويابی کاشی کاری های مناره مساجد،الگويابی کاشی کاری های محراب مساجد، الگويابی کاشی کاری های سقف مساجد نگرش ها:۱ مسجد محل عبادت خدا است.۲ درس خواندن هم عبادت خدا است. تأثيرات شناختی:۱ حرکت اشکال هندسی و تبديل آنها به يکديگر۲ فرهنگ جست وجوگری و تحقيق۳ شهود ساختارهای هندسی تم شناختی:معماری: در مورد تأثيرات معماری بر زندگی روزمرهٔ ما وخصوصيات معماری اسلامی نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان گوشزد کنيد. ارتباط با صفحات بخش:۱ طول و عرض حوض هر يک با چند کاشی پوشيده شده است؟ با شمارش ۲تا ۲تا الی ۷تا ۷تا پاسخ دهيد.۲ درازا و پهنای حياط مسجد با چند کاشی پوشيده شده است؟ با شمارش ۲تا ۲تا الی ۷تا ۷تا پاسخ دهيد.۳ دسته های ۱۰ تايی کاشی ها را روی سر در مسجد بشماريد.۴ به تقارن عمودی تصوير توجه کنيد.۵ تعداد پنجره های کوچک هر پنجره مسجد را با شمارش چندتا چندتا محاسبه کنيد.۶ تعداد پنجره های کوچک در پنجره های بزرگ تر …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …