پاورپوینت تم 21 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 21 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 21 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : کتابخانه مفاهيم: چپ / راست، جلو / عقب، جلو / پشت، اول تا بيستم، وسط / کنار / بين، تغيير آدرس يک کتاب بعد از برداشتن کتاب های ديگر مهارت ها: درس پرسيدن از يکديگر، مطالعه به طورگروهی يا دونفره، مباحثه در مورد درس، پرسيدن از بزرگترها درمورد نکات مشکل درس نگرش ها:۱ باورنکردن هر چه در کتاب ها نوشته شده است.۲ نگاهی اجمالی به يک کتاب۳ مقايسه کتاب های مختلف در مورد يک موضوع خاص تأثيرات شناختی:۱ فرهنگ نقد ۲ کمک به ديگران و نجات دادن آنها از گمراهی۳ شناخت ساختارهای ترکيباتی تم شناختی:مباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بين دانش آموزان نکاتی را که می دانيد به آنها بياموزيد. ارتباط با صفحات اين بخش:۱ در هر قفسه با يک جمع چندتايی تعداد کتاب ها را محاسبه کنيد.۲ برای تصوير يک داستان بسازيد.۳ برای تصوير چند مسئله جمع و تفريق بسازيد.۴ تعداد کتاب های هر قفسه را با کمک شمارش چند تا چند تا محاسبه کنيد.۵ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک محور انجام دهيد.۶ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …