پاورپوینت تم 20 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 20 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 20 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : عزاداری عاشورا مفاهيم: جلو، عقب؛ وسط، کنار، بين؛ حرکت صف باحفظ نظم آن؛ جلو، پشت مهار ت: رعايت نظم صف سينه زنی؛ پذيرايی از عزاداران؛آداب حمل پرچم؛ آداب تماشا کردن عزاداری. نگرش ها:١ تشويق به کار گروهی با ايجاد رقابت امکان پذير است.٢ بازی ها و فعاليت هايی که توانايی بيشتر کار گروه رابه نمايش می گذارند، دانش آموزان را به کار گروهی علاقه مندمی کنند. تأثيرات بر ساختارشناختی:١ شهود ساختارهای هندسی٢ شهود ساختارهای عددی٣ درک مفاهيم معنوی تم شناختی:آيين سوگواری: در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان دين نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد. ارتباط با صفحات بخش:١ تعداد انگشتان دست کسانی را که زنجير به دست دارند، بشماريد.٢ تعداد انگشتان دست کسانی را که دستشان را روی سينه قرار داده اند، بشماريد.٣ تعداد انگشتان دست کسانی را که پرچم يا علامت به دست دارند، بشماريد.٤ با کمک شمارش ۵ تا ۵ تا تعداد برگ های روی درخت را بشماريد.٥ با کمک جمع چندتايی تعداد شکل های هندسی روی علامت را بشماريد.٦ پرندگان لوحه …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …