پاورپوینت تم 2 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 2 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عـنـوان ، تم 2 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : خارج شدن از خانهمفاهیم: چپ، راست؛ جلو، پشت؛ قبل، بعد؛ اول،دوم و سوم.مهارت ها: تشخیص تعداد زیر 3 بدون شمارش؛پوشیدن لباس؛ بستن دکم ههای پیراهن؛ پوشیدن روسری؛ بستنبند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیفمدرسه؛ قفل کردن در خانه.نگر شها:١ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهدافتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند، نمی دانند.2 سؤال کردن در مورد جهان اطراف و اراده برای یافتنپاسخ آنها با مشاهده و آزمون و خطا جزئی از فطرت بشر است.تأثیرات بر ساختارشناختی:١ داستان سازی با اشکال، اعداد و ابزارها.2 عددمند کردن داستان.٣ تحلیل داستان.تم شناختی:امنیت: اینکه برای حفظ امنیت، خانه و ماشین خود را قفل م یکنیم اینکه برای حفظ امنیت از کیف و وسایل شخصی خودمواظبت می کنیم. اگر احتمال باران آمدن بدهیم برای حفظ امنیت از خیس شدن در باران، لباس گرم و مناسب م یپوشیم و همراه خودچتر برمی داریم …   مــشــخــصـاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت Power Point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواه …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …