پاورپوینت تم 18 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 18 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 18 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : خريد از بقالی مفاهيم: جلو / پشت، جلو / عقب، ستون/ رديف، اول تا دهم، وسط / کنار / بين، چپ / راست مهارت ها: منتظر شدن برای نوبت، حمل، خريد باکيسه ها، پرداخت بهای اجناس خريداری شده نگرش ها:١ هنگام خريد و فروش با شمارش و جمع و تفريق اعدادسروکار داريم.٢ با بررسی و مقايسه ورودی و خروجی سيستم ها می توان نحوهٔ کار آن را حدس زد. تأثيرات شناختی:١ نظم و ترتيب در چيدن اجناس ٢ نوع دوستی ٣ نظرخواستن از ديگران تم شناختی:معامله: در مورد آداب معامله و شرايط آن نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد. ارتباط با صفحات بخش:١ تعداد مربا ها در قفسه ها، تعداد رب ها، پاکت های شير و ظرف های شربت را با کمک شمارش چند تا چند محاسبه کنيد.اشيايی را که پشت مادر و فرزند پنهان شده اند را هم بشماريد.٢ تعداد اجناس بالا رابه کمک چوب خط محاسبه کنيد.٣ تعداد اجناس بالا رابه کمک محور محاسبه کنيد.٤ تعداد اجناس بالا را به کمک رسم شکل محاسبه کنيد.٥ برای اشيايی که ديده می شوند يک جمع چند تايی بنويسيد و حاصل را با چوب خط محاسبه …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …