پاورپوینت تم 15 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 15 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 15 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : مسجد مفاهيم: رديف / ستون اول تا دهم وسط / کنار /بين چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب. مهارت ها: شرکت در نماز جماعت، رفتن به مسجدهمراه پدر و مادر، پر کردن صف ها به نوبت، رعايت نظم در پرکردن صف ها. نگرش ها:۱ يک مدل برای يک پديده از آن پديده متفاوت است.اما می توان از آن استفاده کرد تا دربارهٔ پديده های واقعی چيزی ياد گرفت. تأثيرات شناختی:۱ علم از نزد خدا به ما می رسد.۲ خدا به هر که بخواهد علم می دهد.۳ علم را بايد در راه خدا به کار برد. تم شناختی:مسجد: در مورد آداب به مسجد رفتن و احترام به آن نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان متذکر شويد. در مورد آداب زيارت اماکن مقدسه نيز نکاتی را که می دانيد با دانش آموزان در ميان بگذاريد. ارتباط با صفحات اين بخش:۱ دانش آموزان در هر صف را بشماريد و آنها را به دسته های ده تايی و اقيمانده تقسيم کنيد. چند دانش آموز در تصويرمی بينيد؟۲ با کمک رديف و ستون در کتابخانه مسجد به کتاب خاصی آدرس دهيد.۳ به الگو های روی فرش توجه کنيد و اشکال ساده هندسی که روی آن قرار دارن …

حتما ببینید

پاورپوینت کاربرد انرژی هسته ای و تأثیرات مواد رادیواکتیو برجانداران

پاورپوینت کاربرد انرژی هسته ای و تأثیرات مواد رادیواکتیو برجانداران   پاورپوینت کاربرد انرژی هسته …