پاورپوینت تم 14 درس ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت تم 14 درس ریاضی اول ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 14 درس ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : همسايگان مفاهيم: وسط / کنار / بين، اول تا دهم، چپ / راست،جلو / پشت، جلو / عقب. مهارت ها: کمک به همسايگان، احوالپرسی ازهمسايگان، کمک خواستن از همسايگان. نگرش ها:۱ زمانی که گروهی از مردم می خواهند چيزی را بسازنديا چيز جديدی را امتحان کنند بايد از پيش تعيين کنند که اين چيزممکن است چه تأثيری بر مردم بگذارد. تأثيرات شناختی:۱ تأثير شخصيت بر سرنوشت ۲ مهربانی به حيوانات ۳ همکاری در کار ها تم شناختی:همسايه: در مورد آداب ارتباط با همسايگان و مواردی را که برای راحتی آنان بايد در نظر گرفت، نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد.ارتباط با صفحات اين بخش:۱ در اين تصوير چند کبوتر ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.۲ در اين تصوير در هر جعبه چند لامپ رنگی ديده می شود؟ برای هر کدام يک جمع و يک تفريق بنويس.۳ روی هر شاخه چند برگ ديده می شود؟ برای هر کدام يک جمع و يک تفريق بنويس.۴ چند جوجه و مرغ در تصوير ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.۵ چند نفر در اين تصوير ديده می شود؟ برای آ …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …