پاورپوینت تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

پاورپوینت تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

بدن انسان در برابر تغییرات محیطی آسیب پذیر است. پاسخ های بی شمار فیزیولوژیکی و واکنش های بیوشیمیایی به طور پیوسته در حال انجامند تا پایداری در درون سلول بر قرار شود.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • واکنش بدن به فشار (استرس)
 • تغییر دمای بدن انسان
 • ظرفیت گرمایی بدن
 • مکانیزم های دفع گرما
 • عوامل موثر بر میزان فشار گرمایی
 • تاثیر گرما بر سیستم های تولید انرژی
 • عملکرد قلبی در هوای گرم
 • تعادل الکترولیت در هوای گرم
 • تعادل مایعات بدن به هنگام فعالیت در گرما
 • تفاوت زنان و مردان در تحمل گرما
 • عوامل موثر در تاثیر گذاری گرما و تعریق
 • سازش پذیری با تمرین در گرما
 • توصیه هایی برای سازگاری با گرما و مبارزه با کم آبی
 • برتری نوشیدنی های الکترولیتی کربوهیدراتی بر آب خالص
 • اختلالات ناشی از گرما

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه تربیت بدنی

قالب پاورپوینت پایان نامه تربیت بدنی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …