پاورپوینت تئوری گراندد

پاورپوینت تئوری گراندد

توضیحات:
فایل پاورپوینت تئوری گراندد،در حجم 55 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها یا نظریه پایه ای 
(Grounded Theory)
تئوری زمینه ای روشی است که در دهۀ 1960 توسط گلیزر و استراس تکوین گردید. 
تئوری زمینه ای عبارتست از تولید سیتماتیک نظریه از داده ها با کمک تفکر استقرایی و قیاسی. 

نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها یا نظریه پایه ای:
استراس (1987) فرآیندهای استقراء و قیاس و تصدیق را در تئوری زمینه ای اساسی می داند.
این روش هم استقرایی و هم قیاسی است. 
و…

فهرست مطالب:
زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها یا نظریه پایه ای
اهداف تئوری زمینه ای
دیدگاهها
ویژگیها
مراحل اجرای پژوهش
روشهای گرد آوری داده ها
فرایند تحلیل
فرایند کدگذاری
کدگذاری باز
کدگذاری محوری
کدگذاری انتخابی
ارزیابی کیفیت در تئوری زمینه ای

این فایل با فرمت پاورپوینت در 55 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …