پاورپوینت برنامه ریزی عملیاتی

پاورپوینت برنامه ریزی عملیاتی

توضیحات کامل :

پاورپوینت برنامه ریزی عملیاتی ، در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
تعریف مدیریت:
استفاده موثراز منابع وبکارگیری هماهنگ نیروی انسانی جهت نیل به هدف مطلوب.
درفرهنگ TQMمدیریت به معنای خلق وبهبودمداوم فرایندهای سازمانی درجهت رضایت مستمر گیرندگان خدمت.

وظائف مدیران:
1)برنامه ریزی:Planning
2)سازماندهی:Organizing
3)رهبری: Leadership
4)کنترل: Control

تعریف برنامه ریزی:
تهیه وتوزیع وتخصیص عوامل ووسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب.
تعیین فعالیتهائی اثربخشدر جهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن.
و…

فهرست مطالب:
تعریف مدیریت
وظائف مدیران
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی عملیاتی
مراحل کلی برنامه ریزی عملیاتی
ویژگیهای اهداف اختصاصی
جدول اولویت بندی و انتخاب
روش رأی گیری متعّـدد
روش گروه اسمی
تعیین راهکارها و انتخاب فعالیتها
نکات مورد توجه در تعیین فعالیت ها
تهیه برنامه کار«جدول فعالیت های تفضیلی»
نکات برنامه تفضیلی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …