پاورپوینت بررسی کامل کتاب علوم دوم ابتدایی

پاورپوینت بررسی کامل کتاب علوم دوم ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه دوم ابتدایی بـا عنوان ، بررسی کامل کتاب علوم ، بخشی از ایـن پاورپوینت : اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با اهداف سایر موضوعات درسی:بسیاری از مهارتی که کودکان در درس علوم تجربی کسب می کنند به گونه ای است که می توانند آن ها را در بقیه ی موضوعات درسی نیز بیاموزند با اینکه در دوره ی ابتدایی یک معلم واحد این موضوعات را آموزش می دهد کار آموزش بسیار ساده تر می شود مثل: مشاهده کردن، پیش بینی، استباط و….در دوره ی ابتدایی زمانی که دانش آموز طول یک خط را با دانه های لوبیا اندازه گیری می کند معلم نمی تواند مشخص کند که دانش آموز فعالیت مرتبط با علوم تجربی را انجام می دهد یا ریاضی را. با این حال اگر چه بسیاری از اهداف علوم با اهداف موضوعات آموزشی دیگر یکسان است اما باید دقت کرد که همه ی این اهداف شامل اهداف علوم نمی شود.بسیاری از نگرش هایی که ما از آنها به عنوان نگرش های علمی یا اعتقادی و اخلاقی نام می بریم مانند: درست کاری، توجه به عظمت خدا، کنجکاوی و… در هر نوع آموزشی مهم است بنابراین وقتی کودک در فعالیتی مهارت ها و نگرش ها را به کار می برد می توان گفت وی درحال یا …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …