پاورپوینت بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی ایران

توضیحات کامل :

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی ایران ، در حجم 173 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
در زبان فارسى، انقلاب یعنى حالى به حالى شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تغییر و تحوّل و تقلّب و تبدّل است.

واژه‏ى انقلاب در قرآن نیز به معناى لغوى آن یعنى، زیر و رو شدن ، حالى به حالى شدن، برگشتن آمده است. از جمله:

و من ینقلب علی عقیبه فلن یضرا… شیئا … و ما محمد رسول قدخلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (144-آل عمران)
فلاسفه، انقلاب را به جایی می گویند که ذات و ماهیت یک شئی لزوما عوض شده باشد. عرب‏ها براى انقلاب از واژه‏ى «ثور» استفاده مى‏کنند و در اصطلاح انگلیسی « Revolution» است.

واژه(( Revolution)) ازاصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار می رفته اما امروزه در موردمسائل‌گوناگونی‌مانند‌انقلاب صنعتی،اجتماعی،سیاسی
فکری و… به کار می رود.

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان:
استاد شهید مرتضى مطهّرى:
«انقلاب عبارتست از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین، علیه نظم حاکم موجود براى ایجاد نظمى مطلوب».
مقام معظم رهبری:
«انقلاب یک دگرگونی بنیادی است که پایه های غلطی برچیده‌‌ می شود وپایه های درستی به جای آن گذاشته می شود»
( بیانات مقام معظم رهبری 1379/12/9 )
و…

فهرست مطالب:
واژه ها واصطلاحات انقلاب

انقلاباجتماعی وسیاسی

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان:

مفهوم انقلاب ازدیدگاه اندیشمندان غربی:

ویژگى‏هاى انقلاب

انقلاب رنگی ومخملی

رفرم

نهضت

کودتا

شورش

جنگ داخلی

جهانی شدن و جهانی سازی

جهانی شدن و دین اسلام

عوامل انقلاب

عناصر انقلاب

فصل اول

مفهوم وابعاد انقلاب اسلامی و نظریه ها

مفهوم انقلاب اسلامی

ارکان انقلاب اسلامی

ابعاد وزوایای مهم انقلاب اسلامی

اهداف انقلاب اسلامی

اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی

اهداف سیاسی انقلاب اسلامی

اهداف اجتماعی انقلاب اسلامی

اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی

فصل دوم

زمینه‏هاى فکری وتاریخی

انقلاب اسلامى

فوکویاما وتحلیل او ازشیعه و مهدویت

زمینه‏هاى تاریخى انقلاب اسلامى

1. اندیشه‏هاى سیاسى و اصلاحى سیّد جمال الدین اسد آبادى

راه حل مشکل از نظر سیّد جمال الدین اسدآبادی

2 – جنبش تنباکو

پیامد های قیام تنباکو

عوامل رشد اعتراضات پس از قیام تنباکو

3 – جنبش مشروطیت

ویژگیهای روشنفکران ایران در قرن 19

علل شکست مشروطه

پیامدهاى مشروطه

روی کار آمدن رضا خان

مهمترین جنبش های مردمی پس از جنگ جهانی 1304-1299

وضعیت اقتصادی در دوران رضا شاه

اقدامات سیاسی وفرهنگی دولت رضا شاه

4. مبارزات شهید مدرّس

5 – نهضت ملّى شدن صنعت نفت و کودتاى 28 مرداد

برخی از وقایع دوران محمد رضا پهلوی (1320-1357)

ساختار سیاسی دولت پهلوی

وضعیت اقتصادی ایران در سال های 1357-1332

فصل سوم

عوامل و زمینه های تکوین انقلاب اسلامی

مخالفان دولت پهلوی

ویژگیهای گروههای چپ ودلایل عدم موفقیت

ملی گرایان مشروطه خواه

مخالفان مذهبی

دلایل رشد گرایش مذهبی در سطوح مختلف

روحانیت در دوره مشروطه و رضاخان

روحانیت بعد از رضاخان

عوامل سوق دادن روحانیت به فعالیت سیاسی از دهه 40 به بعد

مهم ترین مفسر اسلام ناب

ویژگیهای علمی وسیاسی امام(ره) تا زمان

رحلت آیت ا…بروجردی

فعالیت سیاسی امام خمینی(ره) پس از

رحلت آیت ا… بروجردی

برخی از فعالیتهای علمی امام(ره) پس از

رحلت آیت ا… بروجردی

جنبه های رهبری سیاسی امام(ره) در انقلاب اسلامی

راهبردها وشیوه های مبارزه سیاسی امام خمینی(ره)

عوامل محبوبیت و نفوذ مردمی

امام خمینی(ره)

ویژگی های رهبری امام خمینی(ره)

اصول اساسی اندیشه امام خمینی(ره)

مهمترین دلایل امام در نفی سلطنت

ابعاد نظریه حکومت اسلامی

ویژگی های مهم انقلاب اسلامی

فصل چهارم بررسی نهضت امام خمینى قدس‏سره

عناصر مؤثّر بر رفتار سیاسى امام پیش از آغاز نهضت

دوران چهارگانه رهبرى امام

اندیشه‏هاى فقهى، سیاسى و حکومتى امام

خمینى قدس‏سره

قیام پانزدهم خرداد 1342

لایحه‏ى کاپیتولاسیون و تبعید

امام خمینى قدس‏سره

فصل پنجم

تحوّلات

1343 تا 1357

(از تبعید امام تا پیروزى انقلاب اسلامی)

فصل ششم

عوامل تداوم و پویایی انقلاب اسلامی وبازتاب های آن

انقلاب اسلامى و استراتژى‏هاى آمریکا در منطقه

انقلاب اسلامى و تحوّل سیاست‏هاى منطقه ‏اى آمریکا

فصل هفتم

مهم‏ترین تحوّلات بعد از انقلاب اسلامى

الف) دهه‏ى اوّل انقلاب

اختلافات دولت موقّت وانقلابیون

مرحله‏ى دوم- حاکمیت مشترک

مرحله‏ى سوم- حاکمیّت نسبی نیروهاى خطّ امام

مهم‏ترین اهداف آمریکا از تحریک عراق براى آغاز جنگ تحمیلى

مرحله‏ى چهارم- حاکمیّت کامل نیروهاى خطّ امام

دهه‏ى دوم انقلاب

بازنگرى قانون اساسى

دهه‏ى سوم انقلاب

عملکرد مجلس ششم

عبور موفقیت آمیزاز بحران ها با درایت ولی فقیه

فصل هشتم

مقایسه انقلاب اسلامى با انقلاب‏هاى فرانسه و روسیه

مقایسه سه بُعد

شرایط اقتصادى

شرایط نظامى و حمایت بین‏المللى

شرایط سیاسى و اجتماعى

رهبرى

ایدئولوژى

فصل نهم

آسیب‏شناسى انقلاب اسلامى

الف) آسیب‏شناسى فرهنگى و اجتماعى

ب) آسیب‏شناسى سیاسى

ج) آسیب‏شناسى اقتصادى

این فایل با فرمت پاورپوینت در 173 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه ادبیات

قالب پاورپوینت پایان نامه ادبیات قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …