پاورپوینت بررسی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

پاورپوینت بررسی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه دوم ابتدایی بـا عنوان ، بررسی فصل چهارم ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : تم است که تصویری از محیط پیرامون دانش آموز می باشد و می توانیم تصاویر دیگری را به دانش آموزان نشان دهیم که متوجه شوند از 99 تا بیش تر است . در باره آن بچه ها صحبت می کنند و بهترین مثال که ملموس همگی باشد تعداد دانش آموزان مدرسه است . در آیا می دانید هم صحبت از پول کرده تا ایجاد انگیزه ای باشد برای ورود به درس . که بستگی به روش معلمان عزیز دارد .واحد پول کشور ما ریال است اما در این صفحه صحبت از تومان شده است!!! فعالیت: از بچه ها می خواهم که دسته های یکی وده تایی خود را روی میز بگذارند و ما عدد هایی رامی گوییم آنها باجدا کردن روی طلق می گذارند وآن را در داخل جدول برده و می نویسند سپس بیرون جدول هم با رقم و حروف می نویسند .فعالیت: دانش آموز مضارب ده را می آموزد .یعنی در واقع کلاس اول یادگرفته است. در این جا ما عدد صد را معرفی می کنیم . روش من برای معرفی عدد صد : (یادمان باشد در این جا هنوز صد را وارد جدول نکرده ایم ) دانش آموزان نه بسته ی ده تایی در دست می گیرند و مضرب های ده را با صد …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …