پاورپوینت بررسی فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی

پاورپوینت بررسی فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه دوم ابتدایی بـا عنوان ، بررسی فصل هفتم ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : هدف: آماده سازی برای مفهوم کسر و نمایش قسمت های مساوی در پرچم تقسیم کردن و بالا بردن توان علمی بچه ها در کسرروش: برای این صفحه می توانیم کره جغرافیایی زمین را برای نمونه بیاوریم و به آن ها نشان دهیم که بیش تر آن آبی است و رنگ آبی نشانه ی آب است. از همان وسیله که برای ساعت درست کرده بودیم می توانیم یک دایره ی آبی و یک دایره با رنگ قهوه ای درست کنیم و با آن سه چهارم آبی را نشان دهیم و بگوییم اگر کره ی زمین را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم. سه قسمت آن آبی باشد یعنی چه؟ یعنی این که بیش تر کره زمین آب است و در فرهنگ خواندن پایین صفحه هم یاد می گیرد دو قسمت از سه قسمت مساوی بدن ما هم آب است. از بچه ها می خواهم در هر گروه با مستطیل های سبز و سفید و قرمز خود یک پرچم درست کنند و یک کلمه الله که خودم به تعداد گروه تهیه کرده ام به آن ها می دهم تا پرچم خود را درست کنند چسب هم دارند . رنگ سبز در بالای پرچم قرار می گیرد و رنگ قرمز در پایین قرار می گیرد . وقتی درست کردن پرچم تمام شد به هر گروه یک ن …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …