پاورپوینت بررسی فصل هشتم ریاضی دوم ابتدایی

پاورپوینت بررسی فصل هشتم ریاضی دوم ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه دوم ابتدایی بـا عنوان ، بررسی فصل هشتم ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : صفحه عنوانی هدف: آشنایی دانش آموزان با انواع نمودارها برای تحلیل و تفسیر اطلاعات.روش: از دانش آموزان می خواهیم با روش داستان گویی و تعریف خاطرات و عملکرد یک روز خود از صبح تا شب بگویند و بیان کنند برای هر یک از فعالیت های شبانه روزی خود چقدر زمان اختصاص می دهند. تمام عملکرد خود را توصیف نمایند حتی روی یک دایره رنگ بزنند و بعد ارجاع می دهیم که همین را می توان روی نمودار ستونی نشان داد.اشاره به آمار و اطلاعات نقشه های هوایی کرده و گزارش عملکرد یک هواشناس را بیان می کنیم و نحوه جمع آوری اطلاعات را توضیح می دهیم. دراین صفحه بچه ها می توانند تصویر خوانی کنند، درباره آنچه می بینند صحبت کنند و نظر دهند. برای آیا میدانید هم به تعطیلاتی که در زمستان به خاطر بارش برف یا آلودگی هوا پیش می آید اشاره می کنیم و با کمک دانش آموزان نقش هوا شناسی را بیان می کنیم هدف: سرشماری و جمع آوری اطلاعاتپیامدهای آموزشی:سرشماری با چوب خطتبدیل نماد چوب خط به آمار و ارقامجمع آوری اطلاعاتمهارتها:سرشماری با چوب خط …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …