پاورپوینت بررسی فصل ششم ریاضی دوم ابتدایی

پاورپوینت بررسی فصل ششم ریاضی دوم ابتدایی


دانلود پاورپوینت پایه دوم ابتدایی بـا عنوان ، بررسی فصل ششم ریاضی ، بخشی از ایـن پاورپوینت : اهداف رفتاری و پیامد های آموزشی:نمایش اعداد سه رقمی با چرتکه و جمع روی چرتکه (دو عدد سه رقمی )بالا بردن سطح آگاهی و ایجاد انگیزه نمایش گسترده ی یک عدد سه رقمی و جمع و تفریق عدد سه رقمی روی چرتکه آمادگی در جمع و تفریق دو عدد سه رقمی با انتقالتدریس: توجه دانش آموزان را به تم جلب می کنیم و از آن ها می خواهیم در باره ی آن چه می بینند صحبت کنند . به علامت جمع و تفریق بالا خوب نگاه کنند . . و یک داستان زیبا بیان کنند . که نشان دهنده ی دقت دانش آموزان در دیدن چیز ها می باشد . بچه ها چرتکه هایی را که درست کرده اند را نشان می دهند . و کار با آن را بیان می کنند . مهره هایی را که دارند . عددهایی را می گوییم و آن ها با چرتکه نشان می دهند مقایسه ی اعداد با توجه به ارزش رقم ها مهارت استدلال عددی مقایسه با توجه به شکل چینه ها و ساخت دستاورد های ده تایی و صدتایی شیوه ی مقایسه ی دو عدد با استدلال ساخت عدد با شکل و با جدول مهارت مقایسه دو عدد از روی گسترده ی عدد و تصویر و سکه گسترده نویسی از طر …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …