پاورپوینت بررسی روش استقرايي

پاورپوینت بررسی روش استقرايي


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، روش استقرايي، بخشی از ایـن پاورپوینت : 1ـ تكوين مفهومبراي دريافت و تكوين مفهوم دو رويكرد اساسي وجود دارد الف ـ مربي به انتقال و ارسال يك سويه مفاهيم مي پردازد ب ـ در جريان آموزشي مفاهيم زمينه سازي مي شود تا مفهوم با مشاركت فعالانه دانش آموز ان و معلم توليد شود الف ـ مربي به انتقال و ارسال يك سويه مفاهيم مي پردازد در اين حالت معلم فعال و فراگيرندگان منفعـل هستند . ذهن فراگيرند گان مانند مخزني است كه معلم پر مي كند و مفاهيم درس در وسعت زياد تكثير مي شود . در اين رويكرد به دنبال توليد دانش هستيم ونه تكثير آن ب ـ در جريان آموزشي مفاهيم زمينه سازي مي شود تا مفهوم با مشاركت فعالانه دانش آموز ان و معلم توليد شود. در اين حالت دانش آموز نقش راهبردي دارند و كلاس به صورت يك كار گاه يا يك ايستگاه ياد گيري فعــال اداره مي شود . در اين آموزش چون دانــش آموزان خود هم سازنده هستند وهم توليد كننده در نتيجه با ميل آن را علم مي شناسند و بر آن تسلط مي يابند …     مــشــخــصـاتِ فـایــل :   – این فایل با فرمت Power Point ( قا …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …