پاورپوینت بررسی بارش

پاورپوینت بررسی بارش

توضیحات:
فایل پاورپوینت بررسی بارش (باران)، در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
باران:
عنصر ورودی به چرخه آب می‌باشد و به صور زیر ظاهر می‌شود:
باران
برف
تگرگ
عوامل زیر می‌تواند روی نوع بارش موثر واقع شود.
فشار جو
دما
باد
ارتفاع

عناصر مولد بارش:
برای تشکیل بارش سه عامل زیر ضرورت دارد.
رطوبت
بخار آب ناشی از تبخیر آب دریاها و اقیانوس‌ها
برودت
برای اینکه بخار آب به نقطه اشباع برسد.
ذرات ریز معلق در جو
گرد و غبار
نمک آب‌های شور 
انواع بارش بر حسب مکانیزم سرد شدن توده بخار تعیین می‌شود.

جابجایی (convection):
این بارش بصورت محلی عمل می‌کند.
این بارش کوتاه مدت است.
این بارش توام با رعد و برق است.
و…

فهرست مطالب:
بارش
عناصر مولد بارش
جابجایی
کوه بارش
خصوصیات جبهه‌ای
اندازه‌گیری باران
اندازه‌گیری برف
نتایج حاصل از باران‌سنج
سری مختلف در بارندگی
شدت بارندگی
باران‌سنج ثبات یا باران‌نگار
باران‌نگار ترازویی
باران‌نگار سیفونی
نمودار یک باران‌نگار سیفونی
هیتوگراف
منحنی شدت-مدت
فراوانی و دوره بازگشت
منحنی شدت-مدت-فراوانی (IDF)
توزیع زمانی بارندگی
توزیع زمانی بارندگی الگو شده یا ساختگی
توزیع زمانی بارندگی در حوضه آبریز قره‌سو
ساختن یک هیتوگراف طرح (1)
ساختن یک هیتوگراف طرح (2)
ساختن یک هیتوگراف طرح (3)
ساختن یک هیتوگراف طرح (4)
تجزیه و تحلیل بارندگی منطقه‌ای
کارهای مقدماتی در تحلیل منطقه‌ای
انتخاب پایه زمانی مشترک
کنترل کیفیت، صحت و همگن بودن آمارها
منحنی جرم مضاعف
بازسازی نواقص آماری
روش IDW
متوسط بارندگی روی یک منطقه
میانگین حسابی
روش تیسن (Thiessen)
خطوط همباران
روش نقاط شبکه‌بندی شده
بهینه نمودن شبکه پایش

این فایل با فرمت پاورپوینت در 48 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …