پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

•اصلی ترین هسته هر بیمارستان را بخش بستری آن تشکیل می دهد و از جهت مساحت نیز بیشترین میزان زیربنای هر بیمارستان متعلق به همین بخش می باشد و تمامی عملکردهای درمانی و تشخیصی و پشتیبانی یک بیمارستان حول این بخش شکل می گیرند .

•بخش های بستری یک بیمارستان به فضاهایی اطلاق می شود که بیمار به دستور پزشک مربوطه و برای تشخیص و نگهداری و انجام روش های درمانی در آنجا بستری می شود .

انواع بخش های بستری

•بستری داخلی

•بستری جراحی

•بستری زنان و زایمان

•بستری کودکان

انواع بخش های بستری از نظر فرم پلان

•بخش بستری باز (نایتینگل)

•بخش بستری با یک راهرو و یک ایستگاه پرستاری

•بخش بستری با یک راهرو و دو ایستگاه پرستاری

•بخش بستری با دو راهرو

•بخش بستری با دو راهرو و حیاط داخلی

•بخش بستری با فرم صلیبی

•بخش بستری با فرم شعاعی

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …