پاورپوینت با موضوع مهارت های ارتباطی

پاورپوینت با موضوع مهارت های ارتباطی

مهارت ارتباطی خوب به ما کمک می کند روابط سالم و رضایت بخشی را با دیگران داشته باشیم.
مهارت های ارتباطی ضعیف میتواند به گونه ای باشد که به سوء تفاهمات و احساسات منفی منجر شود.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • انواع مهارت های ارتباطی
 • مهارت ارتباط کلامی
  • مراحل مهارت ارتباط کلامی
 • مهارت ارتباط غیر کلامی 
  • مراحل مهارت ارتباط کلامی
 • مهارت گوش دادن
  • انواع گوش دادن
  • اهداف مهارت گوش دادن
 • پیامد فقدان مهارت های ارتباطی
 • اهمیت مهارت‌ های ارتباطی

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …