پاورپوینت با موضوع قوانین بسکتبال

پاورپوینت با موضوع قوانین بسکتبال

جیمز نای اسمیت یک دکتر کانادایی که به کشور آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گرفت.

در سال 1981  میلادی یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزشی اسپرینگ فیلد واقع در آمریکا درس می داد، رئیس دانشگاه از او خواست ورزشی ابداع کند که دانشجویان بتوانند در فصل زمستان در سالن به آن بپردازند، تا آمادگی جسمانی خود را برای پرداختن به مسابقات میدانی مثل: فوتبال، هاکی و بیس بال در فصل بهار و تابستان حفظ کنند.

 

» فهرست مطالب:

 • تاریخچه بسکتبال
 • تجهیزات و وسایل ورزشی بسکتبال
 • مقررات زمان
  • وقت بازی
  • وقت اضافه
  • وقت استراحت
 • تخلفات زمان
  • سه ثانیه
  • پنج ثانیه
  • هشت ثانیه و بیست و چهار ثانیه
 • اوت
 • تخلفات دریبل
  • رانینگ
  • دبل
 • تخلف ضربه با پا
 • خطای شخصی
 • خطای غیر ورزشی
 • خطای فنی
 • خطای اخراج
 • خطای طرفین
 • خطای مهاجم در حین حمله
 • پنج خطای بازیکن
 • خطای تیمی

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه تربیت بدنی

قالب پاورپوینت پایان نامه تربیت بدنی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …