پاورپوینت اصول عمومی و تخصصی در تمرین / رشته تربیت بدنی

پاورپوینت اصول عمومی و تخصصی در تمرین / رشته تربیت بدنی

پاورپوینت اصول عمومی و تخصصی در تمرین / رشته تربیت بدنی

پاورپوینت اصول عمومی و تخصصی در تمرین / رشته تربیت بدنی در 53 اسلاید 
طراحی تمرین
مقدمه – جايگاه علم تمرين
هدف اصلی تمرين:
اهداف فرعی
ويژگی اهداف برنامه تمرين
اصول تمرين
عوامل موثر بر میزان کاهش اجرا
اصل مشارکت فعال
اصل توسعه ي همه جانبه
عوامل تمرين
آمادگی جسمانی
آمادگی تکنیکی
متغیرهای تمرين
متغیرها ی تمرينی کوتاه مدت
انرژی برای فعالیت سلولی
اثر مدت فعالیت برسهم منابع سوختی
بیوانرژی – بازسازی ATP
دستگاه فسفاژن
دستگاه…

حتما ببینید

پاورپوینت انواع اوراق بهادار

پاورپوینت انواع اوراق بهادار پاورپوینت انواع اوراق بهادار دارای 21 اسلاید وقابل ویرایش   قسمتی …