پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

توضیحات:
فایل پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (درس جغرافیا-آزمون های مستمر و کتبی و پایانی )، در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
ارزشیابی» را فرایند جمع آوری اطلاعات از آموخته های دانش آموزان و قضاوت در مورد حدود آموخته ها تعریف کرده اند.ارزشیابی هر کاری است که قضاوت به همراه داشته باشدبرای مثال وقتی دانش آموز در یک آزمون شرکت می کند و عملکرد او اندازه گیری می شود . اگر بر اساس این اندازه گیری قضاوتی انجام شود در حقیقت ارزش یابی انجام شده است. 
«سنجش» فرایند جمع آوری اطلاعات از دانش آموز و مقایسه ی عملکرد با معیار معین است. آزمون وسیله ای است برای کسب اطلاعات از دانش آموز در ارتباط با اهداف آموزشی.

به این نکات توجه کنیم :
ارزشیابی و ثبت و ضبط وضعیت یادگیری دانش آموزان تنها برای تعیین برنامه ها و فعالیت های یاد دهی ــ یادگیری بعدی انجام می شود نه کشف و نمایان ساختن نقایص یادگیری دانش آموزان برای خودشان و دیگران.
ارزشیابی شروع کار تلقی می شود و نقطه ی پایان نیست. در واقع با ارزشیابی می خواهیم جریان یادگیری را به سمت رفع کمبودها و نواقص هدایت کنیم و ارزشیابی باید راه جبران را باز کند. ارزشیابی نقطه ی شروع برای یادگیری های بعدی به حساب می آید.
ارزشیابی باید اطّلاعات موثق و معتبری از دانش آموز را در ارتباط با تحقق نتایج یادگیری فراهم نماید. 
 ارزشیابی باید در تناسب کامل با اهداف، رویکرد و دیدگاه حاکم بر برنامه درسی باشد.
و…

فهرست مطالب:
ارزشیابی – سنجش 
ارزشیابی مستمر 
مراحل ارزشیابی مستمر 
ابزارهای ارزشیابی مستمر

آزمون عملکردی 
نکته های مهم در ارزشیابی پایانی
انواع آزمون‌های کتبی
آزمون‌های صحیح ـ غلط
قواعد طراحی آزمونهای صحیح ــ غلط
آزمون‌های جورکردنی

قواعد تهیه آزمون‌های جورکردنی

آزمون‌های چندگزینه‌ای
آزمون‌های بازپاسخ (کوتاه پاسخ)

قواعد تهیه سؤالهای جای خالی 
قواعد تهیه سؤالهای تشریحی
نمونه پرسش های نادرست
خرد در سه طبقه : (بلانکا و فوگارتی )1991

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …