پاورپوینت استانداردمهارت و آموزشی بتون ریز درجه 2

پاورپوینت استانداردمهارت و آموزشی بتون ریز درجه 2

پاورپوینت استانداردمهارت و آموزشی بتون ریز درجه 2

در قالب ppt در 17 اسلاید وقابل ویرایش

 

قسمتی از متن::

 

مفاهیم اصطلاحات بکار برده شده در استاندارد—————————————————————–1- کلمه آشنائی : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی2- کلمه شناسائی : به مفهوم داشتن اطلاعات کامل3- کلمه اصول : به مفهوم مبانی مطالب تئوری4- کلمه توانائی : به مفهوم قدرت انجام کارمشخصات———————-1- حداقل تحصیلات : پایان دوره راهنمائی تحصیلی 2- وضعیت جسمانی : متناسب با شغل مربوطه3- سایر شرایط :  —-تعریف ————-بتون ریز درجه 2 کسی است که با پیش گیری از حوادث و انجام کمکهای اولیه آشنائی داشته و از عهده انجام مهارتهای حمل و انبار کردن مصالح بتون ‘ نقشه خوانی ‘ ساختن بتون با وسایل دستی و ماشینی ‘ کنترل آرماتورگذاری و قالب بندی ‘ حمل بتون بصورت دستی و ماشینی ‘ بتون ریزی ‘ متراکم کردن بتون و تسطیح و حفاظت بتون برآید.مدت دوره کار آموزی               589 ساعت1- زمان آموزش تئوری             121 ساعت2- زمان آموزش عملی              468 ساعت

فهرست مطالب

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
توانایی انجام کمکهای اولیه
توانایی بار اندازی ‘ حمل و انبار کردن مصالح بتون
توانایی نقشه خوانی
توانایی ساختن بتون با وسایل دستی
توانایی ساختن بتون با وسایل ماشینی
توانایی کنترل آرماتورگذاری و قالب بندی
توانایی حمل بتون بصورت دستی و ماشینی
توانایی بتون ریزی
توانایی متراکم کردن بتون
توانایی تسطیح بتون
توانایی حفاظت بتون

 

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …