پاورپوینت ارزیابی سازه های فولادی و بتنی

پاورپوینت ارزیابی سازه های فولادی و بتنی

پاورپوینت ارزیابی سازه های فولادی و بتنی

در قالب ppt در 99 اسلاید وقابل ویرایش

 

قسمتی از متن::

سازه های با اهمیت متوسط در زلزله طرح آسیب عمده سازه ای و غیر سازه ای نبینند و تلفات جانبی به حدقل برسد
سازه های بااهمیت زیاد در زلزله طرح آسیب عمده نبینند.
سازه های با اهمیت خیلی زیاد تغییر مقاومت و سختی در اجزای سازه ای و غیر سازه ای نداشته باشند ، بطوری که بهره برداری آن ها امکان پذیر باشد.
کلیه ساختمان های بلند از 50 متر یا بیشتر از 15 طبقه ونیز کلیه ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد در اثر زلزله بهره برداری آسیبی نبینند و قابلیت بهره برداری خود را حفظ کنند.

نامنظمی هندسی در پلان
در مواردی پس رفتگی هم زمان در دو جهت در یکی از گوشه های ساختمان بیش از 20 درصد طول پلان در آن جهت باشد

وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت مستقل داشته باشد ، و نهایتا باعث پیچش و تخریب نواحی اتصال آن ها خواهد شد

 

 

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …