پاورپوینت اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه

انسان هر چه در مسئولیت پذیری سستی ورزد، تباهی در کارش بیشتر خواهد بود و هر چه مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد، به کمال بیشتری دست می یابد.

امام علی (ع) حیطه مسئولیت پذیری را بسیار گسترده تعیین فرموده و از کارگزاران و کارکنان خود خواسته است که نسبت به تمام کارها و اقدامات و نیز روابط و مناسبات خود مسئولیت پذیر باشند.

 

» فهرست مطالب:

 • اصل امانت
 • اصل احترام
 • اصل وفای به عهد
 • اصل آزادی
 • اصل عدالت و انصاف
 • اصل مسئولیت پذیری
 • اصل مدارا
 • اصل صداقت
 • اصل قانون مداری
 • اصل انتقادپذیری
 • اصل رازداری
 • اصل فروتنی و مهربانی

حتما ببینید

قالب های پاورپوینت موسیقی

قالب های پاورپوینت موسیقی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، …