پاورپوینت آنالیز ایمنی شغل (JSA)

پاورپوینت آنالیز ایمنی شغل (JSA)

توضیحات:
2 فایل پاورپوینت آنالیز ایمنی شغل (JSA) ، در حجم 17+30 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
هر روز در محیطهای کار حوادث زیادی رخ می دهند که منجربه مرگ وآسیب می شوند

این حوادث اغلب به علت عدم شناسایی خطرات بالقوه وآموزش صحیح کارگران اتفاق می افتند

با شناسایی و ارزیابی خطرات محیط کارمی توان ازبسیاری ازحوادث پیشگیری کرد

با ارزیابی ریسک می توان خطرات موجود دریک شغل راشناسایی ، عدد ریسک آنها رامحاسبه وکنترلهای مورد نیاز ارائه داد

JSA روشی سیستماتیک جهت شناسایی خطرات وارزیابی ریسکهای آنها به منظور ارائه اقدامات کنترلی مناسب می باشد

در این روش هر مرحله از شغل به دقت بررسی می شود ، خطرات بالقوه هرمرحله شناسایی وارزیابی می گردند وبهترین راه حل کنترلی جهت حذف یا کاهش خطرات ارائه می گردد.
درواقع ارزیابی ریسک یک فرآیند سه مرحله ای است : 

شناسایی کل خطرات 

محاسبه ریسکها 

ارائه اقدامات کنترلی 
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
JSA روش اجرا ی تکنیک JSA نمودار1: فرایند انجام JSA
جدول 1: طبقه بندی شدت حادثه
جدول 2: سطح احتمال وقوع خطر 
جدول 3:ماتریس ارزیابی ریسک
جدول 4: معیارهای تصمیم گیری براساس شاخص ریسک
نمونه ای از برگه کاری JSA

و

تعاریف و مفاهیم اساسی
تهیه برنامه کاری
مراحل اجرای آنالیز JSA
انتخاب مشاغل و اولویت بندی جهت آنالیز
مشخص کردن وظایف هر شغل
شکستن وظایف به مراحل پشت سر هم
شناسایی خطرات بالقوه در هر یک از وظایف و مراحل شغلی
تعیین اقدامات کنترلی و پیشگیرانه
بازنگری آنالیز انجام شده
کاربرگ JSA
مزایای JSA

این فایل با فرمت پاورپوینت مجموعا در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است. 

حتما ببینید

قالب پاورپوینت اسلیمی

قالب پاورپوینت اسلیمی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، …