پاورپوینت آموزش رانندگی

پاورپوینت آموزش رانندگی

توضیحات:
فایل پاورپوینت آموزش و تعلیم قوانین رانندگی ، در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
5 دلیل عمده تصادفات جاده ای عبارتند از:
سرعت غیر مجاز
عدم استفاده از کمربند ایمنی
شرایط خودرو
مصرف مواد غیر مجاز
توانائیها و مهارتهای راننده

سرعت اثرات مستقیمی بر بدن انسان دارد!

وزن عادی مغز = 5/1 کیلوگرم:
90 کیلومتر در ساعت = 38 کیلو (5/25 کیلو سنگینتر)
130 کیلومتر در ساعت = 6/54 کیلو (37 کیلو سنگینتر)
و…

فهرست مطالب:
5 دلیل عمده تصادفات جاده ای
اثرات سرعت بر بدن انسان
اثرات مستقیم سرعت
مدت زمان عکس العمل و مکانیزم آن
وضعیت خودرو و بازرسیهای ایمنی دوره ای 
راندن تانکر و خطرات انحراف
نمونه ای از آزمایشات انجام شده
نکات رانندگی عادی
عمومیتهای اساسی نیروها
وسائل اصلی محکم کننده
نمونه ای از حمل لوله
حمل اتومبیل با کامیون و کامیونت
حمل وسائل و تجهیزات سنگین

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …