پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی

پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی ، در حجم 49 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
اگر آتش فشان نبود چه می شد؟
1-عدم وجود دریاها،اقیانوس ها،خاک،هوا و آب برای آشامیدن
2-عدم وجود فرسایش،رسوب گذاری،فرورانش و زمین ساخت ورقه ای

3-عدم وجود ترکیباتی چون سولفیدها،اکسیدها،هیدرواکسید های فلزی
4-عدم وجود حیات در کره زمین

اهمیت مطالعه آتش فشان ها:
1-استفاده از انرژی حرارتی آن ها برای تولید گرما و برق و به دست آوردن مواد شیمیایی با ارزش از گازهای خروجی آن ها
2-پیش گیری از خطرات اجتماعی و اقتصادی آن
3-به دست آوردن اطلاعاتی از ساختمان و ترکیب پوسته و گوشته فوقانی زمین
و…

فهرست مطالب:
اگر آتش فشان نبود چه می شد؟
اهمیت آتش فشان ها
مشخصات یک آتش فشان
تعریف آتش فشان
قسمت های مختلف یک آتش فشان
مواد خروجی از دهانه آتش فشان
ارتباط بین میزان سرعت خروج گاز ها با میزان گرانروی آتش فشان
علل انفجار مخروط آتش فشانی چیست؟
ترکیبات شیمیایی گازهای آتش فشانی
فومرولی چیست؟
گدازه چیست؟
تفرا چیست؟
آذرآواری چیست؟
جغرافیای آتشفشان ها
خطرات آتش فشان
استفاده از آتش فشان
فعالیت های آتش فشانی در ایران

این فایل با فرمت پاورپوینت در 49 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …