هواساز

هواساز
هواساز دوره آموزشي تعميركاران دستگاههاي تهويه مطبوع
شركت تهويه

فهرست هواساز چیست؟
كاربرد هواساز
انواع قسمتهاي هواساز
مونتاژ و نصب دستگاه
احتياط قبل از راه اندازي
راه اندازي دستگاه
نگهداري دستگاه
عيب يابي هواساز

هواساز چيست؟ هواساز Air Handling Unit دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش کنترل می کند.

هواسازها معمولا جعبه فلزی بزرگی است شامل، دمنده، کویل های گرم  وسرد، محفظه فیلتر، صداگیر و دمپر می باشد.

هوا ساز ها عموما به مجرای کانالی سیستم های تهویه مطبوع، یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا رود قرار دارند.
کاهی نیز هواساز  هوای تازه  و هوای برگشتی را از فضای داخل (بدون کانال) 

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …