نظریه های زیبا شناسی

نظریه های زیبا شناسی
مبانی نظری معماری نظریه های زیبا شناسی 1

منابع:   http://daneshnameh.roshd.ir 2 1-زیبا شناسی 2-از نظریه های زیبا شناسی:1-باز نمای2-فرانمای3-فرمالیسم 3-زیبا شناسی:1-تمجیدی2-مقوله ای 4-موضوع علم زییا شناسی 5-هدف زیبا شناسی:1-نظری2-علمی فهرست مطالب
3 زيباشناسی.
ما انسانها همیشه جهان وموجوداتش را با چشم زیبایی و زشتی نگاه می کنیم: درخت بید زیباست، ستارگان آسمان بسیار زیبا هستند، فلان ماشین اصلاً قشنگ نیست، او چه چشمان زیبایی دارد، نقاشی فوق العاده زیبایی بود و غیره … همه ما زیبایی را دوست داریم و می خواهیم به زیباترین نحوجلوه کنیم؛ به همین خاطر است که مثلاً لباس قشنگ می پوشیم و خود را آرایش می کنیم. دوست داریم خانه مان زیبا و دلنشین باشد. ماشین قشنگ می خریم و دهها مورد نظیر این.
منابع:   http://daneshnameh.roshd.ir 4

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …