میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی
  میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی
1. مقدمه در روشهاي جدید طراحی سازه ها در برابر زلزله ابداعات زیادی مبنی بر اعتماد کردن به ابزارهایی براي جذب انرژي در سازه بوجود آمده است. به طورکلی هدف کاربرد این ابزارها این است که جذ ب انرژي بوسیله رفتارهاي خاص در محل هایی که براي این منظور طراحی شده اند اتفاق بیفتد و از رفتارغیر خطی عناصر اصلی سیتم مقاوم باربر جانبی حتی الامکان جلوگیري بعمل آید . با توجه به لرزه خیزي غالب نقاط پر جمعیت کشور لزوم مقاوم سازي سازه هاي غیر ایمن بر هیچ کس پوشیده نیست در این رابطه استفاده از مفهوم کنترل سازه ها و بکارگیري قطعات مستهلک کننده انرژي ، یکی از ساده ترین روشها در جهت مقاوم سازي سازه هاي موجود است . میراگر فلزي جاري شونده یکی از انواع میراگرهاي فلزي است که به علت خواص مطلوبی چون کارایی مطلوب ، عدم حساسیت به حرارات و شرایط محیطی، رفتار پایدار و مطمئن و مقاومت مناسب مورد توجه بسیار مهندسین قرار گرفته است
(Added Damping and Stiffness) ADAS معرفی میراگر صفحه فولادی جزء تجهیزات کنترل غیر فعال سازه
در رده میراگرهای فلزی تسلیم شونده
به واسطۀ شکل پذیری فوق العاده و با بوجود آمدن تغییر شکل غیر ارتجاعی در ورقه های(پره) فولادی آن،
میرایی سازه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و باعث کنترل پاسخ و کاهش نیاز لرزه ای می گردد.
تمرکز خسارت ناشی از زلزله بر روی این وسیله و باقی ماندن بقیه اجزای قاب به صورت الاستیک
قابل تعویض و جایگذاری مجدد با تعبیه اتصالات پیچی و کشویی در صورت آسیب
در زلزله میرایی هیسترتیک و در پی آن اتلاف فوق العاده انرژی ورودی به صورت انرژی حرارتی، از خصوصیات منحصر به فرد این ابزارها است.
این ابزار ها ضمن تامین میرایی از سختی جانبی بالایی برخوردارند، به این دلیل به المان های افزایندۀ سختی و میرایی نامگذاری شده اند.
.
میراگر( (ADASبه ۳ صورت: صفحات فولادی X شکل (ساعت شنی) المان های XADAS
صفحات فولادی مثلثی TADAS
المان های مستطیلی شکل
تعداد و ضخامت ورق ها بر حسب تقاضا تغییر کرده و باید در طبقات بالاتر از ورق های نازکتر وتعداد کمتر استفاده کرد.
نکته: ورق های X شکل و مثلثی شکل در المان ADAS نسبت به ورق های مستطیلی شکل عملکرد مناسب تری در اتلاف انرژی دارند. زیرا ورق فولادی مستطیلی ( تسلیم فقط در دو انتها ) و تغییر شکل های پلاستیک فقط به دو انتهای ورق محدود می شود. که باعث میشود میزان کرنش و انحناء در دو انتها بسیار بزرگ شود. امــاورق های Xشکل و مثلثی شکل به صورت یکنواخت در سرتاسر ارتفاع ورق تسلیم می شوند و تغییر شکل پلاستیک در سراسر ورق به شکل یکنواخت توزیع می شود. لذا ماکزیمم مقدار کرنش و انحناء در این حالت به صورت چشمگیری کمتر از مقادیر نظیر در یک ورق مستطیلی با همان تغییر شکل جانبی است و تقریباً تمام حجم فولاد در جذب انرژی مشارکت می کند

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …