میراگرهای اصطکاکی در بادبندها

میراگرهای اصطکاکی در بادبندها بسم الله الرّحمن الرّحیم
میراگرهای اصطکاکی در بادبندها
خسارت ناشی از زلزله های مختلف نحوه عملکرد سیستم های سازه ای یافتن راهکارهایی جهت کاهش انرژی ورودی به سازه ناشی از زلزله می تواند یکی از بهترین راههای ارتقای رفتار لرزه ای سازه ها و کاهش خسارات وارده بر آنها محسوب می شود مقدمه

دسته اول- میراگرهای با سختی پایدار و مکانیزم اتلاف انرژی مستقل از سرعت حرکت می باشد . فعالیت این تجهیزات زمانی که تنش یا نیرو به ترازهای از پیش تعیین شده رسیده یا از آن تجاوز نماید ، اتفاق می افتد سیستم های کنترل غیر فعال: وابسته به تغییر مکان وابسته به فرکانس وابسته به سرعت حرکت معروفترین میراگرهای این دسته 1-میراگرهای هیسترتیک فلزی 2-میراگرهای اصطکاکی
استهلاک انرژی در میراگرهای اصطکاکی به واسطه اصطکاک بین اجزای اصطکسطوح روی همدیگرمی باشد.لذا ترکیب بندی اجزای لغزنده بر روی اکی و لغزیدن یکدیگر بسیار متنوع می باشد به همین دلیل میراگر های اصطکاکی مختلفی وجود دارد
انواع میراگرهای اصطکاکی 1-میراگر اصطکاکی پال 2-میراگر اصطکاکی سیلندری 3-میراکر اصطکاکی دورانی
بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی بررسی شاخص های عملکرد شاخص های عملکرد شاخص عملکرد نسبی شاخص کارایی میراگر بهینه حالت زمانی که شاخص های عملکرد مینیمم شود بار لغزش تعیین میگردد فاکتور های مهم در تعیین بار لغزش عبارتند از: 1-میراگر نباید در نیروهای کوچک مانند بار باد یا زلزله های کوچک هی ساختمانی لغزشی داشته باشد که این امر منجر به تعیین یک حداقل مقدار برای لغزش می شود. 2-لغزش باید قبل از تسلیم هر گونه المان سازه ای اتفاق افتد که این موضوع باعث تعیین یک حد بالای نیروی لغزش خواهد شد 3-نیروی لغزش باید به گونه ای تعیین گردد که انرژی تلف شده توسط میراگر حداکثر مقدار خود باشد

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …