منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی

منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی
منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی – دبیرکل
منشور حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی
پیش‌نویس
چارچوب مبانی منشور
تعریف‌ها
میراث شهری
میراث شهری اسلامی
ثبت میراث شهری ملی
قوانین حفظ میراث شهری
راهکارهای حفظ میراث شهری
مشارکت نهادهای غیر دولتی
روشنگری و تربیت
هماهنگی میان کشورهای عضو
ثبت میراث شهری اسلامی
شورای عالی میراث شهری اسلامی
شورای متخصصان میراث شهری اسلامی
صندوق توسعه میراث شهری اسلامی

فهرست
سازمان کنفرانس اسلامی – دبیرکل
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) ارادات خود را به تمام کشورهای عضو سازمان تقدیم می‌کند و درپاسخ به یادداشت وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی، طی نامه شماره ”ح1425-7-20“ مورخ 29/03/1996 به دبیرکل مبنی‌بر تهیه پیش‌نویس منشور حفظ و توسعه میراث شهری کشورهای اسلامی، افتخار دارد بدینوسیله یک نسخه از مقررات پیش‌نویس را که هیئت عالی گردشگری پادشاهی عربستان سعودی با مشارکت مقامات کارآمد پادشاهی هاشمی اردن به‌منظور ارائه به چهارمین کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری ICTM کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ((OICکه طبق برنامه در دسامبر سال 2004  در داکار سنگال برگزار می‌گردد، برای ملاحظه و تصویب، بزرگوارانه تهیه کرده‌اند، به تمامی کشورهای عضو تقدیم کند.
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی فرصت موجود را برای تمدید تائید بیش‌ترین ارادت خویش به تمامی کشورهای عضو سازمان مغتنم می‌شمارد.

منشور حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی
عطف به قطعنامه سومین کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری، برگزار شده در ریاض، پادشاهی عربستان سعودی، از یکم تا سوم شعبان 1423 هجری قمری، مطابق با هفتم تا نهم اکتبر 2002 میلادی، بویژه ماده 17 آن درباره توسعه گردشگری که به ‘بهره‌برداری از میراث شهری همچون تشکیلاتی پویا برای فعالیت‌های گردشگری  و فرهنگی در کشورهای اسلامی، و پشتیبانی از پیشنهاد پادشاهی عربستان سعودی و پادشاهی اردن هاشمی برای تهیه پیش‌نویس اسلامی منشور میراث شهری’ سفارش می‌کند، و از آنجا که هیئت عالی گردشگری در هماهنگی با مقامات کارآمد پادشاهی هاشمی اردن پیش‌نویس منشور فوق‌الذکر را تهیه کرده، و با اشاره به حضور شماری از کارشناسان و خبرگان درون و بیرون پادشاهی در تهیه این منشور، امیدوارم که پیش‌نویس منشور (نسخه پیوست) که به وزرای گردشگری چهارمین کنفرانس اسلامی در داکار به‌سال 2004 تقدیم خواهد شد مورد بررسی و تصویب نهائی قرار گیرد.

پیش‌نویس
منشور حفاظت و توسعه میراث شهری کشورهای اسلامی
شوال 1424 ه.ق. / دسامبر 2003
 تعریف‌ها: مواد 01 تا 05
ثبت میراث شهری ملی: ماده 6
مقررات (قوانین) حفظ میراث شهری: مواد 07 تا 13
راهکارهای حفظ میراث شهری: مواد 14 تا 15
مشارکت نهادهای آزاد: ماده 16
ارشاد و تربیت: مواد 17 تا 19
هماهنگی میان کشورهای عضو: مواد 20 تا 21
ثبت میراث شهری اسلامی: مواد 22 تا 29
شورای عالی میراث شهری اسلامی: مواد 30 تا 32
شورای متخصصان میراث شهری اسلامی: مواد 33 تا 35
بنیاد توسعه میراث شهری
فهرست شرکت کنندگان در تهیه پیش‌نویس منشور
فهرست شرکت کنندگان در اصلاح پیش‌نویس منشور
 

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …