منابع انرژی (تنظیم شرایط محیطی)

منابع انرژی (تنظیم شرایط محیطی)
منابع انرژی تنظیم شرایط محیطی 2
فهرست توسعه پایدار
دسته بندی انرژی
تجدید ناپذیر
نفت
گاز
زغال سنگ
زباله
تجدید پذیر
انرژی خورشید
باد
آب
گرمای داخل زمین
3
توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که احتیاجات نسل امروز را بدون صدمه زدن به توانایی تامین نیاز های نسل آینده برآورده نماید 4
مسائل عمده در حفظ محیط زیست کاهش ضخامت لایه اوزون
باران های اسیدی
اثر گلخانه ای
5
تغییرات آب و هوای غیر خطی غیر خطی بودن به این معنی است که ابعاد تغییرات با ابعاد محرکی که این تغییرات را به وجود آورده است متناسب نمی باشد
باران های اسیدی
گرمای مبحوس شده در اطراف زمین کاهش لایه اوزون
عدم توازن گازها در جو زمین

اثر گلخانه ای 6

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …