ملات واندود

ملات واندود
ملات واندود

اندود
عوامل موثر در انتخاب اندود
سطح زیر کار-ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
انواع اندودها
اندود قیراندود با گرد فلز
استفاده از روغن به عنوان اندود
آژند = ملات
خواص ملات ها
دسته بندی ملات ها
مقاومت ملات
خاک رس یا گل برای استفاده در آژند و اندود
 ملات های دسته اول(هوایی)
ملات گل
کاهگل
کاهگل در بناهای مهم تاریخی
مراحل تهیه کاهگل
مراحل اجرای کاهگل برای عایق بندی بام
انواع کاهگل فهرست
مراحل ساخت کاهگل ارزه
کاهگل ارزه
سیم کاهگل
ملات ریگ
مراحل تهیه ملات
گچ
ملات گچ و خاک
  گچ دستی
 گچ خیسیده
 گچ آماده
گچ کشته
فعل و انفعالات گچ
قیر چارو
شکر سنگ یا سنگ مها
طریقه ساخت

ملات های دسته دوم (آبی)
آهک
آهک بعنوان اندود
ملات های آبی آهک
ملات گل آهک
شفته آهک
آهک صدفی
ملات باتارد
ملات ساروج
ملات پیه دارو
ساروج خُمیر
آسیب شناسی
منابع و ماخذ

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …