مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یادگیری ترکیبی برای دوره های غیرکلامی: تجارب دانشجوی معماری داخلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یادگیری ترکیبی برای دوره های غیرکلامی: تجارب دانشجوی معماری داخلی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Blended learning for non-studio courses: Interior architecture student experiences عنوان فارسی: یادگیری ترکیبی برای دوره های غیرکلامی: تجارب دانشجوی معماری داخلی چکیده:   علی رغم تلاش های عظیم در آموزش و یادگیری دانشگاه، هنوز حقیقت باقی مانده در زمینه آموزش طراحی این است که دانشجویان در انگیزش و خودهدایتی در کلاس های غیرکارگاهی دچار مشکلاتی می باشند. بنابراین، این مقاله، کارآمدی یادگیری ترکیبی را برای کمک به تشویق دانشجویان در کلاس های غیرکارگاهی تجزیه و تحلیل کرد. همچنین، این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است که چگونه یادگیری ترکیبی می تواند محیطی تأثیرپذیر و یادگیری اجتماعی در حین افزایش کیفیت و قابلیت انعطاف محتوای آموزشی مدل ارائه شده را ایجاد کند. تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 13 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …