مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارکردترانزیستور دو قطبی پارازیتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارکردترانزیستور دو قطبی پارازیتی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Function of the parasitic bipolar transistor in the 40 nm PD SOI NMOS device considering the floating body effect عنوان فارسی: کارکردترانزیستور دو قطبی پارازیتی در ابزار 40 nm PD SOI NMOS  با در نظر گرفن تأثیر جسم شناور چکیده:   این مقاله، کارکرد وسیله دو قطبی پارازیتی را در ابزار 40 nm PD SOI NMOS  با تأثیر جسم شناور گزارش می کند. با استفاده از یک روش استخراج یکپارچه، کارکرد ابزار دو قطبی پارازیتی در طول DC و عملیات فراگذری می تواند مدل سازی شود. در طول گذر به ابزار تأکید بر ولتاژ مرحله ای از 0V تا 2V در دریچه، افزایش آهسته تر زمان، یک روشنی نسبتاً سریعی را در جریان تخلیه به دلیل کارکرد قوی تر ابزار دو قطبی پارازیتی از جریان های کوچکتر جایگزینی از طریق اکسید دریچه نشان می دهد که در دریچه فعلی منعکس می شود و به وسیله نتیجه ارزیابی شده به لحاظ آزمایشگاهی تغییر می یابد. تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 9 سال مقاله: 2012 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب کپی صورتی

مرکب کپی صورتی فرمول مرکب کپی صورتی به صورت فایل پی دی اف قابل دانلود …