مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد معادلات تخمین تعمیم یافته برای مدل سازی فراوانی تصادف با همبستگی موقتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربرد معادلات تخمین تعمیم یافته برای مدل سازی فراوانی تصادف با همبستگی موقتی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Application of generalized estimating equations for crash frequency modeling with temporal correlation عنوان فارسی: کاربرد معادلات تخمین تعمیم یافته برای مدل سازی فراوانی تصادف با همبستگی موقتی چکیده:   مدل سازی قدیمی فراوانی تصادف، اطلاعات مربوط به فراوانی تصادف را در چندین سال استفاده می کند. وقتی اندازه داده ها کم می باشد، داده های مربوط به تصادف در هر سال در مدل سازی برای گسترش اندازه نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرند. گسترش اندازه نمونه می تواند همبستگی موقتی را در میان فراوانی تصادف در سال های مختلف ایجاد کند، که می تواند بر میزان دقت مدل سازی تأثیر بگذارد. تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 21 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری کانی‌شناسی یکی از شاخه‌های زمین‌شناسی است که به بررسی …