مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی شخصیت، تعامل اجتماعی و وابستگی به استفاده از تلفن همراه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی شخصیت، تعامل اجتماعی و وابستگی به استفاده از تلفن همراه


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Personality Trait, Social Interaction and Mobile Phone Usage Dependence عنوان فارسی: ویژگی شخصیت، تعامل اجتماعی و وابستگی به استفاده از تلفن همراه چکیده:   تلفن همراه روش راحتی از ارتباط را فراهم می کند و به عنوان وسیله ای برای کمک فردی (منشی انسان) محسوب می شود. کاهش هزینه تلفن و در دسترس بودن آن مردم را به استفاده از تلفن همراه و خدمات چند منظوره اش ترغیب می کند. وابستگی به تلفن همراه یا حتی «نه تحرک و نه زندگی» به تدریج پدیده رایجی شده است. وقتی افراد بیش از حد به یک شی می چسبند، یا رفتاری را به طور مداوم با وجود نتایج منفی آن تکرار می کنند، «رفتار وابسته» نامیده می شود. تعداد صفحات انگلیسی: 13 تعداد صفحات فارسی: 20 سال مقاله: 2013 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …