مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش تربیتی مشاوره در پیشگیری از روند افت تحصیلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش تربیتی مشاوره در پیشگیری از روند افت تحصیلی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The counseling educational role in the prevention of the school failure process عنوان فارسی: نقش تربیتی مشاوره در پیشگیری از روند افت تحصیلی چکیده:   بر اساس عقاید دانشجویان در طول وضعیت اولیه برای حرفه معلمی، حضور در دوره ها و سمینارهای مربوط به انضباط مانند «مشاوره و راهنمایی»، «روش تعلیم و تربیت» بررسی حاضر در جهت تعیین پاسخ ها به یکی از پرفشارترین مسائل می باشد که جامعه و مدارس رومانی با آن روبرو می باشند: عدم دخالت دانشجویان در فعالیت های یادگیری و به طور ضمنی، افت تحصیلی. در این زمینه، در طول سال تحصیلی 2013- 2012، ما یک بررسی را بر اساس پرسشنامه ای برای 40 دانشجو از کنستانتان دانشگاه اویدوس رومانی بکار بردیم.  تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 7 سال مقاله: 2014 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …