مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های استخراج شده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های استخراج شده


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Phenolic content and antioxidant activity of extracts from whole buckwheat ( Fagopyrum esculentum Möench) with or without microwave irradiation عنوان فارسی: میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های استخراج شده از گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Möench) با یا بدون اشعه های مغناطیسی چکیده:   هدف این مطالعه، استخراج مؤلفه ها و عنصرهای فنولی و بررسی واکنش آنتی اکسیدان های حاصله از گندم سیاه با آب، اتانول آبی 50%، یا اتانول 100%، با استفاده از تابش اشعه های مایکروویو یا با استفاده از حوضچه آبی به مدت 15 دقیقه در دماهای مختلف (23 الی 150 درجه سانتی گراد) می باشد. با افزایش دما، میزان فنول در نمونه های استخراج شده افزایش می یابد. در کل، میزان فنول ها در نمونه هایی که تحت اشعه های مایکروویو قرار گرفته اند، نسبت به آنهایی که در حوضچه آب تحت حرارت قرار می گیرند، بیشتر می باشد. تعداد صفحات انگلیسی: 4 تعداد صفحات فارسی: 13 سال مقاله: 2010 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

حتما ببینید

مرکب استامپ

مرکب استامپ فرمول مرکب استامپ به صورت فایل پی دی اف قبال دانلود می باشد. … …